Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

Per la present es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper divendres 28 d’abril de 2017, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria a la seu social del Club (Sala Alfons Cánovas), plaça del Mar, s/n.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 29 d’abril de 2016).
2. Informe de la Presidència: informació sobre la quota familiar, el pla d'obres, els canvis a l'estructura professional de l'entitat i la venda d'accions del pàrking.
3. Aprovació de la Memòria 2016.
4. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2016.
5. Aprovació del pressupost per l’any 2017.
6. Aprovació de les quotes de soci 2017.
7. Propostes de Junta Directiva: aprovació Socis d'Honor i canvi d'auditoria.
8. Aprovació dels nous membres de la Junta Directiva.
9. Precs i preguntes.

Nota. Es recorda als socis /es que poden presentar propostes, que han d'anar avalades per un 5% dels socis, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 17 d’abril de 2017, abans de les 20:00h.

El Secretari: Fernando Gallardo Gallardo
Vist i plau del President: Julián García González