Esteu aquí

Junta directiva

Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat. La seva tasca és promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes pels Estatuts, així com gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’Assemblea General.

L’actual Junta va ser proclamada el 28 de maig de 2016, amb un mandat de 4 anys, i està composada per: 
 
President
Julián García González
 
Vicepresidents
Vicepresident 1er Alfons Cánovas Barberà
Vicepresident 2on Enric Sarabia Isach
Vicepresident econòmic Eduard Arruga Valeri
 
Tresorera
Montserrat Font Olivan
 
Secretari
Fernando Gallardo Gallardo
 
Vocals
José Ruiz Orland
Laura Pla Olivé
Jaume Subirach Miñana