Medicina estètica

Tractaments corporals
Mesoteràpia corporal  
        1 sessió 30 €
        Bonus 5 sessions 140 €
Aqualix-Intralipoteràpia  
        1 sessió (1 vial) 80 €
Tractament de les varius  
        Esclerosi de EEII, varius inestètiques 70€
   
Rejoveniment facial
Toxina Botulínica (BOTOX) tipus A  
        3 zones 295 €
        1 zona (glabelar, potes de gall, frontal) 120 €
Reompliment arrugues amb àcid hialurònic (arruges: codi de barres, ulleres, nasogenians...)  
        Arrugues fines 200 €
        Arrugues moderades 290 €
Volum facial  
        Volum llavis 310 €
        Volum facial: pòmuls, mentó... 350 €
Fils revitalitzants PDO Des de 100 €
Fils tensors "Happy Lift" Des de 410 €
 
Tractaments facials
Peelings mèdics  
        Àcid glicòlic      60 €
        Àcid salicílic 60 €
        Àcid Tricloracètic (TCA) 120 €
Hidratació facial profunda amb 1 vial àcid hialurònic 195 €
Mesoteràpia facial amb vitamines -roller-  
        1 sessió 95 €
        2 sessió 170 €