Quotes soci 2018

News

Quotes soci 2018

05/12/2017
Tarifes municipals aprovades per l'Ajuntament de Barcelona, a data 1 de desembre de 2017 i que entraran en vigor l'1 de gener de 2018.
 
quotes Matrícula mensual
Nens de 0 a 3 anys  
5,62 €
Nens de 4 a 6 anys  
11,14 €
Nens de 7 a 15 anys  
32,15 €
Adults de 16 a 64 anys
80,32 €
44,24 €
Majors de 65 anys
70,68 €
37,10 €
Targeta rosa gratuïta (accés tots els dies)
70,68 €
33,25 €
Targeta rosa gratuïta (accés dimarts, dimecres i dijous)
70,68 €
19,82 €
Targeta rosa reduïda
70,68 €
37,10 €
Quota familiar (1) 80,32 € 101,49 €
Quota monoparental (2) 80,32 € 50,49 €
Spa   14,08 €
Armariet de lloguer 158,07 € anual 56,28 €
Lloguer pista pàdel    hora 9,09 €
Llum pista pàdel   hora 5,64 €
Assegurança d'accidents obligatòria
 
0,63 €

 

entrades puntuals Preus
Menors de 3 anys
3,85 €
Nens de 4 a 10 anys
7,26 €
D'11 a 64 anys
12,78 €
Majors de 65 anys i targeta rosa
9,29 €
Spa
7,51 €
Assegurança d'accidents obligatòria
0,31 €