PROTECCIÓ DE DADES

  En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) informa l’usuari de que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en els corresponents fitxers, creats i mantinguts sota la responsabilitat del CNAB amb la finalitat de gestionar les seves consultes o tramitar l’enviament d’informació sol·licitada, dins de les legítimes finalitats de l’entitat.

La finalitat del tractament de les seves dades és facilitar-li informació sobre els nostres productes i serveis relacionats amb la nostra activitat esportiva i social.

Com a usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot enviar un missatge a cnab@cnab.cat o contactar amb nosaltres a CNAB, Plaça del Mar, s/n, 08003 Barcelona.

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) informa al usuario de que todos los datos de carácter personal que nos proporciona a través de la web son incorporados en los correspondientes ficheros, creados y mantenidos bajo la responsabilidad del CNAB con la finalidad de gestionar sus consultas o tramitar el envío de información solicitada , dentro de las legítimas finalidades de la entidad.

La finalidad del tratamiento de sus datos es facilitarle información sobre nuestros productos y servicios relacionados con nuestra actividad deportiva y social.

Como usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, al tratamiento de sus datos de carácter personal, en los términos y condiciones previstos en la LOPD. Para ejercitar estos derechos, y para cualquier aclaración, puede enviar un mensaje a cnab@cnab.cat o contactar con nosotros en CNAB, Plaza del Mar, s/n, 08003 Barcelona.