Esteu aquí

Quotes i entrades

Quotes i entrades

QUOTES DE SOCI/A

Totes les activitats dirigides estan incloses a la quota (a excepció de les aquàtiques)

Preus per a Matrícula Quota mensual
Nens de 0 a 3 anys  
5,51 €
Nens de 4 a 6 anys  
10,92 €
Nens de 7 a 15 anys  
31,52 €
Adults de 16 a 64 anys
78,74 €
42,41 €
Majors de 65 anys
69,29 €
36,38 €
Targeta rosa gratuïta (accés tots els dies)
69,29 €
32,60 €
Targeta rosa gratuïta (accés dimarts, dimecres i dijous)
69,29 €
19,44 €
Targeta rosa reduïda
69,29 €
36,38 €
Quota familiar (1) 78,74 € 95,00 €
Quota monoparental (2) 78,74€ 49,50 €
Spa   13,00 €
Armariet de lloguer 154,97 € anual 55,18 €
Lloguer pista pàdel    hora 8,80 €
Llum pista pàdel   hora 5,20 €
Assegurança d'accidents obligatòria
 
0,61 €

 

(1) Vàlida per a dos adults i fills menors de 18 anys, empadronats a un mateix domicili. Per a poder-se acollir a aquesta quota durant els mesos d'estiu, a partir de juny de 2017, s'han d'abonar quatre mesos per endavant.
(2) Imprescindible aportar el títol de família monoparental. Per a poder-se acollir a aquesta quota durant els mesos d'estiu, a partir de juny de 2017, s'han d'abonar quatre mesos per endavant.

 

ENTRADES PUNTUALS
Edat Preus
Menors de 3 anys
3,77 €
Nens de 4 a 10 anys
7,11 €
D'11 a 64 anys
12,53 €
Majors de 65 anys i targeta rosa
9,11 €
Spa
7,00 €
Assegurança d'accidents obligatòria
0,29 €

(*) Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
És necessari presentar un document acreditatiu per comprar una entrada puntual.
Si tens qualsevol dubte, o problema sobre el servei, pots posar-te en contacte amb Recepció (recepcio@cnab.cat).